ШТКӨК      Компанияның құрылымы      Филиалдар тізімі      СХЗ

 

          1974 жылдың наурызында Химия өнеркәсібі министрлігінің бұйрығымен Жамбыл химия зауыттары көлік цехтарының негізінде Жамбыл облысы химия зауыттарының жүгін тасымалдауды қамтамасыз ететін Жамбыл өнеркәсіптік теміржол көліктері кәсіпорны (ЖӨТКК) құрылды.

          1992 жылдың 30 қыркүйегінде Жамбыл өнеркәсіптік теміржол көліктері кәсіпорны жекеше-лендіріліп, оның негізінде “Промтранс” ААҚ құрылды.

1997 жылдың 1 қазанынан бастап кәсіпорын «Қазфосфор» ААҚ-ның филиалы – «Хим-транс» болып қайта құрылды.

1998 жылдың 1 шілдесінен бастап 2000 жылдың 31 желтоқсанына дейін– «Тексуна Кеми-клз Инк» ЖШС «Теміржол-көлік кешені.

2001 жылдың 1 қаңтарынан бастап – «Қазфосфат» ЖШС «Теміржол-көлік кешені» фили-алы.